Gemeentebreed raadplegen en terugmelden op basisgegevens Gemeenten Den Haag, Utrecht, Rotterdam
De coöperatie BIRGIT bestaat uit gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

De coöperatie BIRGIT wil aangesloten gemeenten en, indien gewenst, ketenpartners van de lidgemeenten een inzagefunctie bieden voor het zoeken, raadplegen van- en rapporteren op kern- en basisgegevens in hun onderlinge samenhang en voor het terugmelden op deze basisgegevens bij gerede twijfel over de juistheid ervan.

De inzagefunctie is bedoeld voor medewerkers

  • die voor het zoeken, raadplegen en terugmelden van basisgegevens (BRP, BAG, HR, BRK en BGT) niet de beschikking hebben over een processysteem waarin deze gegevens beschikbaar zijn;
  • of die aanvullend op hun processysteem op zoek zijn naar verdieping die niet door het processysteem geboden wordt (zoals relaties met andere basisgegevens voor fraudeonderzoek).

Het doel

De inzagefunctie heeft tot doel om iedereen die dat voor zijn werk nodig heeft, toegang te bieden tot deze basisgegevens. De inzagefunctie vervangt alle bestaande “domeinspecifieke” inzagefuncties binnen de lidgemeenten (in totaal minimaal 9 applicaties op de korte tot middellange termijn).​

Oplossingen binnen ICT-structuur

Met onze producten Vertex Portaal, Vertex Control en Vertex Terugmelden regelen we het proces van inzage, individuele en bulkmatige kwaliteitscontrole en terugmelden op bestaande applicaties en binnen je bestaande ICT-infrastructuur.

  • We sluiten rechtstreeks aan op alle mogelijke databronnen;
  • Je kan zelf bepalen hoe lijsten en schermen er uit moeten zien;
  • Geïntegreerde gegevens en systemen zijn eenvoudig te hergebruiken in andere toepassingen en systemen.