Insolventies Waternet

Het insolventieteam van Stichting Waternet heeft Vertex Processfive gevraagd om de publicaties (uitspraken) van Rechtspraak.nl (publieke data) geautomatiseerd te vergelijken met de bij hun bekende belastingplichtigen (via GouwBelastingen, GouwIT) en drinkwaterklanten (via Mecoms, Ferranti).

De oplossing

In deze oplossing kijken we geautomatiseerd in een zelf in te stellen periode naar publicaties die door de rechtbanken in Nederland zijn gedaan ten aanzien van schuldsanering, faillissement en curatele van personen en bedrijven. De persoon- en bedrijfsgegevens uit deze publicaties vergelijken we met de persoons- en bedrijfsgegevens die bekend zijn bij belastingen en drinkwaterleveranciers.

Het doel

De dienstverlening aan deze klanten tijdig bijstellen en de administratieve last van de medewerkers te verminderen. Zo kan Waternet incasso's tijdig bijstellen en pro-actief betalingsregelingen voorstellen. De matches die we vinden tussen de publicaties en de persoons- en bedrijfsgegevens in de systemen van Waternet, moeten nader onderzocht worden. Dit kan via een dashboard dat de publicatie zelf en, in de nabije toekomst, ook de persoons- en bedrijfsgegevens uit de systemen van Stichting Waternet en de basisregistraties toont.

Minder lasten

Het vergelijken van deze gegevens werd eerst handmatig gedaan (500 uitspraken per week voor alleen al de rechtbank van Amsterdam!). Een enorm tijdrovende zaak is door deze integratie sneller, actueler en veel eenvoudiger geworden. De dienstverlening van Stichting Waternet doet hiermee wederom een forse stap voorwaarts.

Wat ons betreft een uitstekend voorbeeld van het werken op basis van gebeurtenissen en pro-actieve dienstverlening.

Oplossingen binnen uw ICT-structuur

Met onze producten Vertex Portaal, Vertex Control, Vertex Terugmelden regelen we het proces van inzage, individuele en bulkmatige kwaliteitscontrole en terugmelden op uw bestaande applicaties en binnen uw bestaande ICT-infrastructuur.

Enkele belangrijke voordelen van onze oplossingen zijn:

  • We sluiten rechtstreeks aan op alle mogelijke databronnen;
  • U kunt zelf bepalen hoe lijsten en schermen er uit moeten zien;
  • Geïntegreerde gegevens en systemen zijn eenvoudig te hergebruiken in andere toepassingen en systemen.