KNOOP
portaal en services

KNOOP ontsluit gegevens uit de basisregistraties en fungeert als spil in de gegevensuitwisseling met gemeenten, belastingsamenwerkingen, RUD's en andere (samenwerkende) overheidsorganisaties. Daarnaast is het een loket voor ‘plusinformatie’ en maakt het bevragingen over registraties mogelijk.

Wat kan je met KNOOP?

Met KNOOP kan je actuele gegevens over bedrijven uit het Handelsregister (HR), de Basisregistratie Kadaster (BRK), de Basisregistratie (WOZ), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het CBS, Ruimtelijke plannen.nl en in een later stadium de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ontsluiten voor verschillende doeleinden en via meerdere kanalen in de bron. Inmiddels maken al enkele tientallen klanten gebruik van het KNOOP-Portaal en of de webservices. U kunt binnen het portaal eenvoudig opmerkingen (interne terugmelding) bij gegevens plaatsen, bijvoorbeeld als u twijfelt aan de juistheid van het gegeven. Deze opmerkingen worden overzichtelijk bewaard in een bevindingenregistratie. Vanuit deze registratie kan er controle van het gegeven plaatsvinden en volgt mogelijk aanpassing van het gegeven in de bron.

Zo heeft iedereen in je organisatie op hetzelfde moment de meest actuele informatie wat de kans op fouten verkleint. U kunt KNOOP naar wens raadplegen via het Portaal en Services (JSON REST/WMS/WFS).

Oplossingen binnen ICT-structuur

Met onze producten Vertex Portaal, Vertex Control en Vertex Terugmelden regelen we het proces van inzage, individuele en bulkmatige kwaliteitscontrole en terugmelden op bestaande applicaties en binnen je bestaande ICT-infrastructuur.

Enkele belangrijke voordelen van onze oplossingen zijn:

  • We sluiten rechtstreeks aan op alle mogelijke databronnen;
  • Je kan zelf bepalen hoe lijsten en schermen er uit moeten zien;
  • Geïntegreerde gegevens en systemen zijn eenvoudig te hergebruiken in andere toepassingen en systemen.