Integraal objectbeheer
voor en door gemeenten

De BAG bijhouden en raadplegen wordt eenvoudiger met Vertex Objecten, de applicatie die Processfive samen met BAG-beheerders heeft ontwikkeld. Door alle registratieprocessen door te nemen, hebben we gezamenlijk een oplossing gemaakt die naadloos aansluit bij de praktijk. Bovendien is Vertex Objecten toekomstproof, doordat de applicatie op BAG 2.0 en Common Ground is gebaseerd.

De kracht van eenvoud

Gemeenten kunnen niet zonder een nauwkeurige objectenregistratie. Maar hoe gedetailleerd een adres of gebouw ook wordt vastgelegd, de applicatie hiervoor hoeft niet complex te zijn. Toch zien interfaces er vaak nog ingewikkeld uit en bevatten ze veel overbodige functies en informatie. Zonde, want daarmee staan ze een soepele registratie in de weg. Vertex Objecten houdt het daarom simpel: met een strakke vormgeving en eenvoudige gebruiksprocessen.

Gebouwd vanuit de gebruiker

Vertex Objecten is de eerste BAG-applicatie voor en door gebruikers. Bij de ontwikkeling hebben we intensief samengewerkt met BAG-beheerders uit zes gemeenten: elke twee weken kwamen we bij elkaar om onze vorderingen te bekijken, testen en verbeteren. Hierdoor konden we het aantal handelingen in de applicatie reduceren met 50 procent. Resultaat? Een duurzame applicatie die objectregistratie fundamenteel eenvoudiger maakt.

Samen met deze gemeenten hebben we Vertex Objecten ontwikkeld:

Vertex Objecten laat het hele plaatje zien

Brondocumenten en bouwtekeningen bevatten belangrijke details, maar brengen een gebouw niet compleet in beeld. Zo zie je in een ‘platte’ registratie wel hoeveel verblijfsobjecten een pand bevat, maar niet hoe ze over verschillende verdiepingen zijn verdeeld.

Vertex Objecten laat alles zien. Op basis van onder meer BAG 2.0-gegevens maakt de applicatie ‘on the fly’ 3D-weergaven, inclusief de bouwlagen, adressen en huisnummers van het object. Draai het virtuele gebouw om z’n as en ondersteboven om alle kanten van het pand te zien.

Meer dan alleen BAG

Vertex Objecten is gebouwd voor BAG 2.0, maar kan ook andere basisregistraties voeden. Want een object is meer dan alleen z’n vergunning. Daarom maakt de applicatie geen onderscheid tussen BAG, WOZ of BGT: je kunt ‘m voor alle objectgegevens gebruiken. Dat schept mogelijkheden, bijvoorbeeld om registraties met elkaar te integreren en zo één plek te creëren voor al je gebouw- en adresgegevens.

Aan de slag

Heb je vragen over Vertex Objecten? We beantwoorden ze graag. Mail of bel ons, dan leggen we onze oplossing verder aan je uit.

Contact

De voordelen van Vertex Objecten

  • Eenvoudige gebruiksprocessen, strakke interface: objectregistratie wordt simpel
  • Minder functies, minder handelingen, meer overzicht
  • In nauwe samenwerking met gemeenten ontwikkeld
  • Gebouwd voor BAG 2.0 en conform Common Ground
  • Real-time 3D-registratie/-weergave
  • Integratie met andere basisregistraties mogelijk, zoals WOZ en BGT