Control en terugmelden

Om de medewerkers van Waternet te kunnen voorzien van kwalitatief hoogstaande (basis)gegevens en invulling te kunnen geven aan de wettelijke verplichting tot het terugmelden op basisgegevens, heeft Waternet ons gevraagd om een totaaloplossing.

Hogere kwaliteit (basis)gegevens

Deze totaaloplossing is in staat om de kwaliteit van (basis)gegevens beheerst te vergroten en het proces ter correctie ervan te ondersteunen. Uiteindelijk zou dit, onder andere:

  1. moeten leiden tot het verminderen van de administratieve last, doordat gegevens actueel en volledig zijn;
  2. zo veel mogelijk moeten voorkomen dat ambtenaren actie ondernemen op basis van foutieve gegevens met alle gevolgen van dien;
  3. moeten leiden tot een vermindering van het aantal fouten in de administratie en hiermee tot het verminderen van de door burgers en bedrijven noodzakelijke correcties hierop.

Wat zijn de aandachtspunten?

Samen met Waternet en onze partner De ANG connectie is onderzocht welke aandachtspunten in de registraties als eerste moesten worden opgepakt. Besloten werd die vergelijkingen op te pakken, die met minimale inspanning een maximaal resultaat konden bieden. ​

Aandachtspunten voortkomend uit de vergelijkingen moesten kunnen worden teruggemeld aan de bronhouder na intern onderzoek naar de gerede twijfel.

Oplossingen binnen uw ICT-structuur

Met onze producten Vertex Portaal, Vertex Control en Vertex Terugmelden regelen we het proces van inzage, individuele en bulkmatige kwaliteitscontrole en terugmelden op uw bestaande applicaties en binnen uw bestaande ICT-infrastructuur.

Enkele belangrijke voordelen van onze oplossingen zijn:

  • We sluiten rechtstreeks aan op alle mogelijke databronnen;
  • U kunt zelf bepalen hoe lijsten en schermen er uit moeten zien;
  • Geïntegreerde gegevens en systemen zijn eenvoudig te hergebruiken in andere toepassingen en systemen.