Zuiveringsheffing bedrijven

Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) wenste het belastingbestand voor de zuiveringsheffing bedrijven te optimaliseren om te komen tot volledigheid en om zodoende een optimale belastingopbrengst te kunnen garanderen voor Waterschap Brabantse Delta.

Tweeledige aanpak

  1. Bedrijven die niet eerder zijn betrokken in de belastingheffing moesten kunnen worden gedetecteerd en onderzocht. Dit zodat zij alsnog, met terugwerkende kracht en binnen de wettelijke termijnen, kunnen worden aangeslagen over de voorgaande jaren;
  2. Bedrijven die al dan niet eerder waren betrokken in de belastingheffing, moesten kunnen worden onderzocht op basis van waterverbruik. Vaak leidt dit tot een hoger aantal vervuilingseenheden (VE’s).

Koppelingen

Door het belastingbestand te koppelen aan de KvK (bedrijven), de BAG (adressen en gebouwen), de WOZ (onroerende zaken) en het waterverbruik en hieraan een waarschijnlijkheidsscore voor de zuiveringsheffing toe te kennen, hebben we inzichtelijk gemaakt welke objecten de moeite waard waren om te onderzoeken.

​Door aanvullend ook het onderzoeksproces te ondersteunen met gegevens over de betrokken bedrijven, WOZ-objecten, adressen, gebouwen, waterverbruik, belastingobjecten in de buurt, panoramafoto's en luchtfoto's was (en is) de BWB in staat om eenvoudig inconsistenties in het belastingbestand te detecteren en te onderzoeken

Oplossingen binnen uw ICT-structuur

Met onze producten View , Datakwaliteit en Terugmelden regelen we het proces van inzage, individuele en bulkmatige kwaliteitscontrole en terugmelden op uw bestaande applicaties en binnen uw bestaande ICT-infrastructuur.

Enkele belangrijke voordelen van onze oplossingen zijn:

  • We sluiten rechtstreeks aan op alle mogelijke databronnen;
  • U kunt zelf bepalen hoe lijsten en schermen er uit moeten zien;
  • Geïntegreerde gegevens en systemen zijn eenvoudig te hergebruiken in andere toepassingen en systemen.