Disclaimer e-mail

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.