31| 03| 2022

Processfive wint BAG-Geo aanbesteding van BghU!

Wij zijn blij! Onlangs hebben we de definitieve gunning voor de aanbesteding van de BAG-Geo oplossing van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) gekregen. Processfive kijkt vol vertrouwen en enthousiasme uit naar een hele leuke samenwerking met BghU!

Wij kunnen niet wachten om te beginnen met de implementatie van onze BAG-Geo oplossing, zodat deze op korte termijn door BghU in gebruik genomen kan worden!

BghU wil met de BAG-Geo oplossing de BAG voor de gemeente Lopik gaan beheren (in deze fase moeten ook direct de gerelateerde WOZ en de BGT kenmerken bij het BAG proces getoond worden). In de vervolgfase wil BghU klaar zijn om samenhangend objectenbeheer BAG en WOZ in de applicatie te kunnen uitvoeren samen met en voor alle BghU deelnemers. De BAG werkzaamheden bestaan uit het beoordelen van de bouwtekeningen en het aanleveren van de geïnventariseerde BAG kenmerken aan de deelnemende gemeenten. De gemeenten registreren deze kenmerken vervolgens in hun eigen BAG applicatie.

Tot slot, in de uiteindelijke situatie (afhankelijk van interne ontwikkelingen en wet- en regelgeving) kan deze oplossing voorzien in het volledige objectbeheer (SOR) van BghU samen met en voor alle BghU deelnemers.

Processfive zal in de levering van deze gefaseerde uitrol voorzien door gebruik te maken van:

1. Vertex Objecten (BAG);

2. het Vertex Samenwerkingsportaal;

3. Geautomatiseerde Realtime Objectvorming voor Belastingen.

Ondertekening contract

Onder het genot van een gezonde lunch heeft de feestelijke ondertekening van het contract door Marieke Vrisou van Eck (directeur BghU) en Rogier Noordam (directeur Processfive) plaatsgevonden.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden vanuit Processfive voor uw BAG-Geo vraagstuk of over onze producten, dan kunt u contact opnemen met Maarten Stam op 06-31756731 of via m.stam@processfive.com.