16| 09| 2021

Processfive wint aanbesteding voor realisatie van de “Haal Centraal” BRP bevragen API van de RvIG

Processfive wint aanbesteding voor de “Haal Centraal” BRP bevragen API van de RvIG

Een aantal weken geleden kregen we tot ons grote genoegen de definitieve gunning van de aanbesteding voor de realisatie van de ‘Haal Centraal’ BRP bevragen API (pilot) van RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens). Binnen deze aanbesteding realiseren en leveren we de techniek om aan te sluiten op de database met BRP gegevens en regelen we tevens de ontsluiting van de op te vragen gegevens in een API. We maken daarbij gebruik van de infrastructuur van RvIG.

De pilot “Haal Centraal” BRP bevragen

In deze pilot worden overheidsinstanties in staat gesteld om rechtstreeks data van de landelijke BRP (Basisregistratie Personen) via een API af te nemen. Dit maakt dat overheidsinstanties data landelijk kunnen ophalen in plaats van uit een (lokaal) gegevensmagazijn. Hiermee vervalt op termijn de noodzaak om gegevens lokaal op te slaan in processystemen.

Landelijk programma

De realisatie van de API maakt deel uit van het landelijke programma ‘Haal Centraal’, een initiatief van de G5-gemeenten samen met VNG (Realisatie), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, de Kamer van Koophandel en het Kadaster. Het programma ‘Haal Centraal’ sluit, met het principe van gegevens rechtstreeks afnemen bij de bron, naadloos aan bij de informatiekundige visie van Common Ground.

Gouden API voor RvIG `Haal Centraal` BRP API

Praktijkervaring bij Processfive

Processfive heeft de gemeente Den Haag ook al geholpen met het binnengemeentelijk uitrollen van de BRP API zodat zij direct op de landelijke transitie zijn voorbereid! De gemeente wil namelijk dat nieuwe processystemen gelijk aansluiten op de nieuwe voorziening en bij voorkeur niet nog worden gekoppeld aan oude gegevensmagazijnen. Daarnaast heeft Processfive ook bij diverse andere organisaties met succes ervaring opgedaan in het inzetten van de reeds bestaande BAG bevragen en BRK bevragen API.

Voor meer informatie over het project van de RvIG en het project van de gemeente Den Haag kunt u contact opnemen met Maarten Stam op 06-31756731 of via m.stam@processfive.com