21| 06| 2023

De uitrol van de splinternieuwe release van Vertex Objecten BAG komt flink op stoom!

De uitrol van de splinternieuwe release van Vertex Objecten BAG komt flink op stoom!

Alle klantwensen zijn besproken en de gebruikersgroep heeft over deze wensen gestemd. Op basis hiervan er is mooie functionaliteit toegevoegd en zijn de processen nog verder verbeterd. En nu is het dan echt zover… we zijn bezig met de uitrol van Vertex Objecten BAG 2.4.

De vruchten van een goede en nauwe samenwerking met onze klanten plukken we in de vorm van nieuwe releases. Releases waarmee BAG beheerders soepel, effectief en met veel plezier aan de BAG-bijhouding kunnen werken. Onze ontwikkelaars hebben hard gewerkt aan release 2.4 om onze klanten weer een nieuwe versie van de meest innovatieve en gebruiksvriendelijke BAG-applicatie van Nederland op te leveren. We zijn als Processfive alvast erg enthousiast over deze release!

Wat is er dan nieuw in versie 2.4? Om maar even een paar zaken te noemen:

  • Er zijn extra invoercontroles en kwaliteitslijsten (o.a. ENSIA) toegevoegd;
  • De bulk-import en exportmogelijkheden via Excel/CSV en Shape zijn uitgebreid;
  • Er is een koppeling met de Kavel10 GEO/Obliek viewer geïntegreerd;
  • Er is automatische bepaling van bouwjaar toegevoegd op basis van datum begin geldigheid van het brondocument;
  • Terugmeldingen zijn te zien op de kaart en kunnen worden geopend om meer informatie te zien over de desbetreffende terugmelding;
  • Bij elke entiteit is het laatste afgeronde proces te zien. Hierbij bevindt zich een knop waarmee je het proces opnieuw kan aanbieden bij binnengemeentelijke afnemers;
  • En nog zoveel meer…
Vertex Objecten BAG versie 2.4

Bent u ook benieuwd naar de nieuwe versie van onze BAG applicatie of wilt u aan de slag met een Samenwerkingsportaal (BAG, WOZ en BGT) dan komen we graag met u in gesprek! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Stam op 06-31756731 of via m.stam@processfive.com